Hale stalowe stały się na przestrzeni ostatnich lat niezwykle często wybieranymi inwestycjami. Spełniają się one bardzo dobrze w roli hal produkcyjnych, magazynów, hurtowni czy też obiektów gospodarczych. Ich postawienie zajmuje zdecydowanie mniej czasu, niż wybudowanie budynku od podstaw, metodą tradycyjną. A co z pozwoleniami?

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Inwestor, który chce rozpocząć budowę lub w przypadku hali stalowej stawianie obiektu, musi wcześniej uzyskać w tym zakresie pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę. Tylko to daje mu możliwość zatrudnienia firmy, wykonania projektu i zrealizowania danej inwestycji. Prawomocne pozwolenie na budowę wydaje odpowiedni organ administracji architektoniczno – budowlanej, w którym to należy złożyć stosowny wniosek. Od decyzji zależy tak naprawdę to, czy dana hala będzie mogła w konkretnym miejscu stanąć czy też nie. 

Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością w aspekcie budowlanym. Oznacza to, że powinien być on właścicielem danej działki lub po prostu wynajmującym ją, na przykład poprzez umowę dzierżawę. Na samym początku konieczne jest rozpoznanie na konkretnych płaszczyznach.Rozpoznanie instalacyjne, a więc należy uzyskać warunki techniczne dostaw, jak również i odbiór mediów. Komunikacyjne, które stanowią o uzyskaniu zgody na zjazd. Następne są geologiczne, gdzie rozpoznaje się nośność gruntów i stan wód gruntowych, a to tego i geodezyjne, gdzie konieczna jest mapa do celów projektowych. Zanim jeszcze złoży się wniosek, należy z pomocą architekta lub firmy oferującej takie hale stalowe, wykonać projekt budowlany. Tutaj koniecznym jest wystąpienie o wydanie wypisu i wyrysu planu zagospodarowania przestrzennego do Wydziału Urbanistyki. Mając takie dane, architekt można opracować projekt architektoniczno – budowlany.

Konstrukcje stalowe budowa

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek dotyczący pozwolenia na budowę znajduje się w urzędowym formularzu, który to mieści się w starostwie powiatowym lub też w urzędzie miasta, adekwatnym dla danego obszaru, na którym taka hala stalowa ma się znaleźć. Formularz taki można również i pobrać ze strony internetowej z konkretnego urzędu. Co musi się w nim znaleźć? Jakie dane są niezbędne, by wniosek mógł zacząć być rozpatrywany? 

Podstawą jest zawarcie takich informacji, jak: dane inwestora, rodzaj konkretnej inwestycji i jej adres. Ponadto bardzo ważną rolę odgrywają parametry techniczne inwestycji oraz lista załączników o jakich należy pamiętać, aby dany organ mógł rozpocząć prawidłową procedurę rozpatrywania wniosku. Jeśli chodzi o kwestie formalne związane z przebiegiem procesu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, oparte są one o Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane. 

Niezbędne dokumenty – czyli co należy dołączyć do wniosku?

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, to przede wszystkim: projekt budowlany dotyczący zarówno części opisowej, jak również i graficznej, Tutaj niezbędny jest między innymi: projekt architektoniczno – budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz co ważne projekty branżowe. Istotne znaczenie ma także dokument potwierdzający prawo do dysponowania danym terenem w celach budowlanych, wypis oraz wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, a do tego także oświadczenie projektanta lub innych osób, które brały udział w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji. W dokumentacji stanowiącej załączniki do formularza, duże znaczenie ma także ustalenie warunków technicznych dostawy gazu, prądu, wody i odbioru ścieków oraz wydajności wodociągu dla celów ppoż. Nie zawsze, ale w zależności od specyfikacji działki, koniecznymi będzie również uzyskanie decyzji innych organów administracyjnych. Może to być wniosek na przykład na wycięcie zieleni, która koliduje ze stawianym obiektem, na możliwość rozpoczęcia prac na terenie, który jest objęty ochroną konserwatorską i innych, tym podobnych rzeczy. 

Jak długi jest czas weryfikacji?

Z całą pewnością dla każdego niemal inwestora kluczowe znaczenie ma czas weryfikacji wniosku. Ile on wynosi? Jest to czas do 65 dni. Jeśli do tego czasu decyzja nie zostanie podjęta, organ sprawujący rolę nadrzędną do organu wydającego decyzję, może naliczyć karę. Wynosi ona 500 złotych na każdy dzień opóźnienia. 

Samo postawienie hali stalowej jest zdecydowanie krótszą, jak również i łatwiejszą sprawą, niż zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów, aby móc otrzymać pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę. Jest to niestety konieczne i należy mieć to na uwadze, by móc rozpocząć stawianie hali, a następnie wykorzystanie jej w określonych przez nas celach. To stanowi rzecz priorytetową. 

Jak wiadomo, choć postawienie hali stalowej trwa zdecydowanie krócej, to jednak każdy obiekt musi uzyskać pozwolenie, by można było go postawić. Od samego pomysłu, dalej do realizacji pozostaje więc kwestia otrzymania pozwolenia. Należy zebrać więc dokumentację, złożyć wniosek i oczekiwać na decyzję.