Człowiek od niepamiętnych czasów poszukiwał terenów, które ułatwią mu przetrwanie. Z czasem udało się podporządkować coraz większą ilość powierzchni. Tym samym coraz więcej terenu stało się możliwe do opanowania. Woda to najcenniejszy surowiec na naszej planecie, jeśli nie będziemy go rozpatrywać w kontekście jednostki objętości. Poszukiwanie miejsc w pobliżu wody z czasem ewoluowała w potrzebę dostosowania się do warunków. Mosty budowane są od bardzo dawna.  Oczywiście wraz z rozwojem znacząco zmieniała się forma tych konstrukcji. Rzeka dysponuje potężnym żywiołem wody i w ramach tych o dużym przepływie, konieczne jest wykorzystanie mostów stalowych. To one reprezentują odpowiednią wytrzymałość. Pamiętajmy przecież o obciążeniu związanym z dziesiątkami lub setkami samochodów. Most musi sobie poradzić niezależnie od warunków, a ponadto powinien wytrzymać bardzo wiele lat. Jak trzeba przeprowadzić produkcję, żeby spełnić te wszystkie warunki? Innymi słowy, jak przebiega budowa mostów stalowych?

Wszystko rozpoczyna się od projektu

Oczywiście wymogi stawiane mostom są różne w zależności od tego, na jakiej rzece powstają. Nie zmienia to faktu, że wszystko rozpoczyna się od projektu. Na tym etapie jest to właśnie dostosowanie się do warunków oraz umiejętność określenia występujących zagrożeń. Oczywiście w praktyce sprowadza się to do wykorzystania programów komputerowych, które analizują również kąty panujących naprężeń. Modelowanie i moce obliczeniowe komputerów są nieporównywalne do umiejętności poszczególnej grupy osób. Tym samym możliwe jest wykonywanie pracy związane z projektowaniem ze znacznie większą precyzją. Podstawą jest w tym przypadku wykorzystanie modelowania oraz elementy statystyki. Ostateczny sukces w dużej mierze sprowadza się właśnie do projektu. Szczególnie że na tym etapie pojawia się potrzeba optymalizacji. Konieczne jest dostarczenie odpowiedniej jakości przy jednoczesnym minimalizowaniu występujących kosztów. Ponadto potrzeba spełnienia wymogów bezpieczeństwa jest ogromną odpowiedzialnością. Oczywiście w obecnym świecie w praktyce nie pojawiają się problemy związane z tym aspektem.Mosty stalowe - jak przebiega ich budowa?

Konstrukcje stalowe jako podstawa wytrzymałości

Stal jest materiałem, który najlepiej sprawdza się do realizacji mostów. Pozwala to na tworzenie konstrukcji o ogromnej wytrzymałości i tym samym wyeliminowanie problemu zapewnienia bezpieczeństwa. Obecnie zdecydowana większość prac wykonywana jest jeszcze zanim cała konstrukcja znajdzie się w pobliżu rzeki. Stosowanie prefabrykatów jest naturalnym zjawiskiem, ponieważ pozwala na przygotowanie elementów odpowiedniej jakości. Wszystko rozpoczyna się od wykorzystania stali, która jest odpowiednio łączona. To ostatecznie pozwala również na przeprowadzenie wszelkiego rodzaju analiz wytrzymałościowych.

Zawiłości logistyczne budowy mostów

Zauważmy, że samo wykonanie jest zaledwie jednym z etapów. Podstawą jest wykonanie projektu i na jego podstawie skonstruowanie optymalnych profili. Zwróćmy uwagę na całościowy ciężar takich konstrukcji. Most budowany jest z poszczególnych stalowych segmentów. Całość jednak sprowadza się do ogromnej wagi, z którą potrafi poradzić sobie jedynie ciężki sprzęt. Samo dostarczenie mostu na miejsce montażu jest znaczącym i drogim przedsięwzięciem logistycznym. Z tego powodu mosty stalowe mogą być realizowane w całości z prefabrykatów lub powstawać w przeważającej części na miejscu. Pamiętajmy, że most to nie wyłącznie potrzeba bezpośredniego transportu ludzi lub samochodów. W wielu przypadkach most musi utrzymać ciężar asfaltu, kładki dla pieszych czy drogi rowerowe.

Montaż stalowych mostów

Już wcześniej wspomnieliśmy, że mosty stalowe mogą być budowane na miejscu lub powstawać w fabryce, a ostatecznie w miejscu są wyłącznie montowane w jedną całość. Oczywiście podstawą jest wykorzystanie odpowiednich podpór, które będą w stanie przenieść naprężenia całej konstrukcji. Sam proces nasuwania należy do najbardziej skomplikowanych elementów całego procesu. Ponadto konieczne jest wykorzystanie łączników, które ostatecznie pozwolą na stworzenie trwałej konstrukcji, która będzie w stanie przetrwać niezależnie od okoliczności. W zależności od rodzaju czasem konieczne będzie zastosowanie podpór, które znacząco zwiększają wytrzymałość. Brak zastosowania podpór również tworzy wiele możliwości. Przede wszystkim w wielu przypadkach w żadnym stopniu nie trzeba ingerować w bieg rzeki, co jednocześnie prowadzi do obniżenia kosztów.

Podsumowanie

Budowa stalowego mostu to skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga dokładności na każdym etapie powstawania. Elementem, który najczęściej się zauważa, jest sam montaż, który wymaga ciężkiego sprzętu oraz jest najbardziej efektownym krokiem. W praktyce stalowe mosty mogą przede wszystkim powstawać w fabrykach, a nad rzeką trwa już ostateczne łączenie elementów. Samo wykonanie projektu również należy do kluczowych elementów ostatecznego sukcesu. Podstawą jest nie tylko wykonanie przedsięwzięcia, ale również dokonywanie optymalizacji. Norvik Group należy do firm, które zajmują się dostarczaniem konstrukcji najwyższej jakości. To z kolei połączone z optymalizacją to ostateczny sukces budowy mostu stalowego.